روسیه امکان هرگونه مذاکره با داعش و جبهه النصره را رد کرد