شمار قربانیان حملات خمپاره ای امروز حلب سوریه به 13 تن افزایش یافت