20 شبکه رادیویی و تلویزیونی تعطیل شدند/یورش پلیس ترکیه به دادسراها و زندان‌ها