واکنش گروه‌های فلسطینی به مشارکت عباس در تشییع جنازه شیمون پرز