برخی ما را جنگ‌سالار می‌خوانند اما مجاهدین جنگ‌سالار نیستند/ دولت بسیج مردمی را فعال کند