فؤاد معصوم: در جنگ سوریه نقشی نداریم/ آنکارا هنوز حاضر به خروج نیروهایش از عراق نیست