بشار الجعفری: سوریه به توقف جنگ نیاز دارد نه کمک‌های انسانی