آمادگی آنکارا برای همکاری با روسیه بر سر آتش بس سوریه