فاجعه منا بی کفایتی آل سعود را در اداره حرمین شریفین اثبات کرد