رئیس جمهور فیلیپین: همه معتادان را سلاخی می‌کنم/ هیتلرِ فیلیپین خواهم بود