راهبرد کارآمد ارتش سوریه در میدان نبرد و خط پایان تکفیری‌ها