نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان: کمک‌ها به افغانستان به اعمال اصلاحات در این کشور بستگی دارد