اشتاین‌مایر: اوضاع سوریه به یک فاجعه انسانی تبدیل شده است