تنش در روابط ریاض و واشنگتن/ عربستان دارایی‌هایش را از آمریکا خارج می‌کند