بالا گرفتن اختلاف بین مسکو و آمریکا درباره سوریه، سرخط روزنامه های لبنان/ نهم مهر