حضور نیروهای کرد در عملیات آزادسازی الرقه درگیرهای قومی را افزایش می‌دهد