تنش دیگر در روابط کابل - اسلام‌آباد/ شهروندان ولایت پکتیکا افغانستان تأسیسات پاکستانی را تخریب کردند