مدیرعامل سایپا:تمرکز بر تولید خودروهای اتوماتیک/برجام مشکلات صادرات را کاهش داده است