آمادگی داعشی‌ها برای نبرد آخرالزمانی/ آیا زمان پایان کار تروریست‌ها فرا رسیده است؟