آمریکا به دنبال ایجاد صلح در سوریه نیست/سیاست‎های متناقض واشنگتن درباره سوریه ادامه دارد