صالحی: اقتصاد ایران در حال اوج است/ مناسب ترین کشور برای سرمایه گذاران