«ناهض حتر» با تمام توان در برابر تکفیری‌ها ایستاد/ نقش دولت اردن در ترور وی