آزادسازی موصل عراق، محور گفت‌وگوهای «بارزانی» و «عمار حکیم»