اوباما و مرکل حملات هوایی روسیه ودولت سوریه به شرق حلب رامحکوم کردند