شمار مجروحان حادثه خروج قطار از ریل در نیوجرسی افزایش یافت