موضع گیری تازه فرانسه در باره سوریه و بشار اسد/ کناره گیری اسد پیش شرط گفت وگوها نیست