روسیه ماموریت‌های شناسایی با استفاده از پهپاد را در سوریه آغاز کرده است