وزارت خارجه آمریکا: نمونه‌برداری‌های پارچین راضی‌کننده بودند