انتقاد کاخ سفید از اظهارات نامزدجمهوریخواه علیه مسلمانان