انصارالله یک مرکز پدافند هوایی ارتش عربستان را تصرف کرد