واکنش شورای روابط مسلمانان آمریکا به اظهارات یک نامزد انتحابات ریاست جمهوری درباره اسلام