رئیس جمهور چین سفر خود به آمریکا را با دیدار با مدیران شرکت‌های فناوری آغاز می‌کند