ارتش یمن کنترل پایگاه نظامی سعودی در شهر الخوبه را در دست گرفت