رژیم صهیونیستی کرانه باختری را منطقه «بسته نظامی» اعلام کرد