گزارش یک ساله ائتلاف بین المللی علیه داعش نمره منفی می گیرد