هدف سفر نتانیاهو به مسکو: هواپیماهای اسرائیلی را نزنید