چرا نتانیاهو به روسیه رفت؟نزاویسیمایا گازتا: روابط پوتین و نتانیاهو خیلی خوب است