کمالوندی: بازدید آمانو از پارچین تشریفاتی بود /آمانو: از برخی از ساختمان‌ها برای اولین بار نمونه‌برداری کردیم