اسرائیل مجوز تیراندازی به فلسطینی‌های معترض را صادر کرد