سناتور آمریکایی: هیلاری کلینتون در ایجاد بحران آوارگان نقش داشته است