فیلم/ کمک خیرین ایرانی به خانواده‌ 9 نفره افغانستانی