دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ من پرسپولیسی نیستم ، هواداران برای استقلال حاشیه درست نکنند !