دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ فقط برای تماشای بازی رونالدو و علی کریمی حاضرم بلیط بخرم !