دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ ۵ تا پنالتی به بیرانوند بزنم ، ۴ تایش گل می شود !