زیدان: حق‌مان این بود که 3 امتیاز دربی را بگیریم اما نشد/ تیم برتر میدان بودیم