دکه پارس فوتبال ؛ خبر ورزشی ؛ شوخی هواداران پرسپولیس با سن کم گلزن دربی ؛ گل بچه مدرسه ای !