چند سال آینده جزو 5 تیم برتر جهان خواهیم شد/ در شطرنج بانوان ضعیف عمل کردیم