پیش بینی ستاره پیشین قطر در مورد شانس قهرمانی ایران در جام ملت های آسیا !