عکس ؛ پست اینستاگرام ستاره تیم ملی در آستانه جام ملت های آسیا