دکه پارس فوتبال؛ همشهری ورزشی؛ نگاهی به ستاره هایی که فرصت حضور در جام ملت های آسیا را از دست دادند !